لبنیات نوشه
Slider1
Slider2
Slider3
Slider4

افتخارات و گواهینامه ها

واحد نمونه صنایع تبدیلی دامی در سال 1388

دارنده لوح تقدیر مسئول فنی منتخب صنایع غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سال 1388

واحد برتر صنایع غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سال 1389

دارنده تندیس واحد برتر صنایع غذایی و بهداشتی در سال 1389

واحد برتر صنایع غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سال 1390

دارنده لوح تقدیر مسئول فنی برگزیده در سال 1391

واحد نمونه استانی در سال 1391

دارنده لوح تقدیر حمایت از تولید ملی و صیانت از نیروی کار در سال 1391

واحد نمونه ایمنی و سلامت در سال 1391

واحد نمونه کشوری در سال 1391

واحد برتر صنایع غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در سال 1391

دارنده تندیس پنجمین جشنواره کیفیت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392

واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد در سال 1392

دارنده لوح تقدیر کارآفرین برتر استانی در سال 1393

دارنده لوح تقدیر جشنواره کیفیت و ایمنی مواد غذایی در سال 1393

واحد برگزیده دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن در سال 1393

دارنده تندیس بیست و ششمین جشنواره امتنان از کارگران و کارآفرینان نمونه در سال 1394

دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از M.I.C

دارنده گواهینامه بین المللی ایمنی و سلامت مواد غذایی ISO 22000:2005 از M.I.C

دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 از M.I.C

دارنده گواهینامه بین المللی بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007 از M.I.C

دارنده تندیس واحد برتر استاندارد در سال 1395

دارنده لوح واحد برتر سازمان غذا و دارو سال 1395

                                                                 


آمار و اطلاعات :
بازدید کل : ۹۳,۱۳۹ نفر
حاضرین آنلاین : ۱۹ نفر
تعداد مقالات : ۱۱۱ مورد
اخبارتقویم نمایشگاهیپیوندهاآب و هوا